6 oz Smoked Wild Coho Salmon

INGREDIENTS: WILD COHO SALMON,

SALT, BROWN SUGAR,

NATURAL WOOD SMOKE

(CONTAINS FISH, COHO SALMON)

READY TO SERVE

6 oz Smoked Wild Copper River

Keta Salmon

INGERDIENTS: WILD COPPER RIVER

KETA SALMON, SALT, 

BROWN SUGAR,

NATURAL WOOD SMOKE

(CONTAINS FISH, KETA SALMON)

READY TO SERVE

5.50 oz Smoked Albacore Tuna

INGREDIENTS: ALBACORE TUNA,

SEA SALT, NATURAL WOOD SMOKE

(CONTAINS FISH, TUNA)

READY TO SERVE

17.50 oz Smoked Northwest Can Combination

SKU: 001057
$57.99Price